www.infobanka.sk
Informácie o VULKMONT a.s. Košice, Košice - Šaca. Keramické výrobky žiaruvzdorné >> Žiaruvzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesiinde neuvedené
Katalóg firiem

VULKMONT a.s. Košice

Profil

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Sídlo:

Vstupný areál U.S.Steel, Košice - Šaca, 04445

IČO:

31650015

IČ DPH:

SK2020487326

Zaradenie

Popis firmy

Keramické výrobky žiaruvzdorné >> Žiaruvzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesiinde neuvedené >> Železo, oceľ a ferozliatiny (ECSC) [European Coal andSteel Communit-Európske spoločenstvo uhlia a ocele tzv.Montánna Únia ESUO] >> Železo a oceľ (ECSC) >> Ostatné hutné výrobky zo železa, ocele a ferozliatiny(okrem ECSC) >> Opravy a údržba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu >> Zdvíhacie a dopravné zariadenia, ich diely, inštalácia,opravy a údržba >> Kladky, kladkostroje a ťažné zariadenia >> Lodné otočné stĺpové žeriavy (derik); pojazdné (mostové) žeriavy a lanové žeriavy; mobilné zdvíhacie rámy,zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíkya žeriavové vozíky >> Pneumatické a ostatné elevátory, dopravníky pre nepretržité premiestňovanie tovaru a materiálov >> Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie zariadenia >> Opravy a údržba zdvíhacích a manipulačných zariadení >> Opravy a údržba strojov pre metalurgiu >> Opravy a údržba stavebných a banských strojov >> Opravy a údržba ostatných účelových strojov, i.n. >> Murovanie a murárske práce >> Izolačné práce okrem proti vode >> Omietkárske práce >> Maliarske a natieračské práce >> Maľby a nátery ostatných stavieb >> Granuly, drť, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu >> Kamenná drť >> Makadam >> Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovaného kaučuku >> Gumené pásy >> Žiaruvzdorný keramický tovar >> Žiaruvzdorný cement, malta a betón >> VULKMONT, a.s. Košice Vulkanizácia, vulkanizérske práce, oprava, výmena:>gumené pásové dopravníky>pogumovanie bubnov. Zlievareň:>odlievanie, spevňovanie surového železa na liacom stroji, metalurgia. Žiaromurárske, torketárske práce:>oprava - žiaruvzdorné výmurovky vysokých pecí, vysokopecných železových a troskových žľabov torkretážou>murovanie ŽP**>injektážne práce. Práce na hmotárni:>kontrola stavu žiaruvzdorných výmuroviek pojazdných miešačov surového železa a železových pánví>vykládka a nakládka vagónov so žiaruvzdornými materiálmi>výroba žiaruvzdorných materiálov>úprava nalievacieho hrdla od nálepov a rozstreku surového železa. Oprava, servis:>zdvíhacie, zdvižné zariadenia - mostové žeriavy, kladkostroje, demagy>vzduchotechnika - elektrostatické odlučovače, elektroodlučovače prachu>strojné zariadenia>technológie procesu spracovania vysokopecnej trosky. Spracovanie vysokopecnej trosky, výroba:>štrk, štrky podľa frakcií, štrkovňa>granulát, sypná hmotnosť 1100-1300 kg/m3>umelé hutné kamenivo, makadam. Ťažba:>kovové zliatky na telese suchej haldy pre DZ Oceliareň U. S. Steel Košice. Práce:>zámočnícke>zváračské>paličské>bielomurárske práce, maliar, natierač. Certifikát kvality EN ISO 9001:2000

Kontaktné údaje

Poštová adresa:Vstupný areál U.S.Steel, Košice - Šaca, 04445
Telefón:0556734356
E-mail:oziolkovska@sk.uss.com
Web:www.vulkmont.sk

Doplnkové informácie

Zamestnancov:51 až 100
Základné imanie:500 001 - 1 000 000
Dátum vzniku:01.04.1992

Obrat

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

História zmien

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

Ostatné informácie

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné


Firma VULKMONT a.s. Košice bola založená dňa 01.04.1992. Na trhu pôsobí 26 rokov. Sídlo má na adrese Vstupný areál U.S.Steel, Košice - Šaca. Právna forma je Akciová spoločnosť.
Vlastné vyhľadávanie

Aktualizácia údajov

Doplnenie údajov alebo ich zmena nie je spoplatnená. Uvádzajte pravdivé údaje. Nepravdivé údaje budú zmazané.
Ak toto nie je profil spoločnosti ktorý chcete upraviť, kliknite na pridaj firmu a zadajte vaše IČO.

Posledná aktualizácia profilu VULKMONT a.s. Košice: pred rokom 2005

  Aktualizovať
Jednoduchým spôsobom môžete aktualizovať údaje o firme.

  Vymazať neaktívnu firmu
Ak je subjekt neaktívny, oprávnená osoba ho môže vymazať z databázy firiem.

  Nezobrazovať firmu
Firma ostáva zapísaná v DTB, ale nezobrazuje sa návštevníkom portálu.

Adresár firiem InfoBanka®:    Pridaj firmu   /   Produkty   /   Služby   /   Reklama
Prevádzkujeme eshop s reklamnými predmetmi, v ktorom nájdete
Tričká  /  Kľúčenky  /  Hrnčeky  /  Reklamné perá  /  USB Kľúče  /  Kalendáre a diáre s potlačou aj bez nej.