www.infobanka.sk
Informácie o Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava - Karlova Ves. Služby:> zemné práce> pilčícke práce> sadovnícke práce a úprava zelene > prenájom mechanizmov a dopr
Katalóg firiem

Vodohospodárska výstavba, š.p.

Profil

Právna forma:

Štátny podnik

Sídlo:

Karloveská 2, Bratislava - Karlova Ves, 84000

IČO:

00156752

IČ DPH:

SK2020480198

Zaradenie

Popis firmy

Služby:> zemné práce> pilčícke práce> sadovnícke práce a úprava zelene > prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov, dopravný prostriedok> uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien> vykonávanie inžieniersko-investorskej činnosti a poskytovanie technickej pomoci investorom v investičnej výstavbe, investičná výstavba> projektová činnosť> vykonávanie technicko-bezpečnostného dohľadu podľa osobitných predpisov > komplexné vykonávanie inžiniersko-geologického prieskumu, inžiniersky a geologický prieskum> realitná kancelária > zememeračské práce > vykonávanie bytových a občianskych stavieb > vykonávanie priemyselných stavieb, priemyselné stavby > geodetické a kartografické práce > overovanie geometrických plánov a iných výsledkovgeodetických prác> projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení

Kontaktné údaje

Poštová adresa:Karloveská 2, Bratislava - Karlova Ves, 84000
Telefón:0265421346
Fax:0265427667
E-mail:eva.rumanska@vvb.sk

Doplnkové informácie

Zamestnancov:51 až 100
Základné imanie:nezistené
Dátum vzniku:01.01.1989

Obrat

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

História zmien

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

Ostatné informácie

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné


Firma Vodohospodárska výstavba, š.p. bola založená dňa 01.01.1989. Na trhu pôsobí 30 rokov. Sídlo má na adrese Karloveská 2, Bratislava - Karlova Ves. Právna forma je Štátny podnik.
Vlastné vyhľadávanie

Aktualizácia údajov

Doplnenie údajov alebo ich zmena nie je spoplatnená. Uvádzajte pravdivé údaje. Nepravdivé údaje budú zmazané.
Ak toto nie je profil spoločnosti ktorý chcete upraviť, kliknite na pridaj firmu a zadajte vaše IČO.

Posledná aktualizácia profilu Vodohospodárska výstavba, š.p.: pred rokom 2005

  Aktualizovať
Jednoduchým spôsobom môžete aktualizovať údaje o firme.

  Vymazať neaktívnu firmu
Ak je subjekt neaktívny, oprávnená osoba ho môže vymazať z databázy firiem.

  Nezobrazovať firmu
Firma ostáva zapísaná v DTB, ale nezobrazuje sa návštevníkom portálu.

Adresár firiem InfoBanka®:    Pridaj firmu   /   Produkty   /   Služby   /   Reklama
Prevádzkujeme eshop s reklamnými predmetmi, v ktorom nájdete
Tričká  /  Kľúčenky  /  Hrnčeky  /  Reklamné perá  /  USB Kľúče  /  Kalendáre a diáre s potlačou aj bez nej.