www.infobanka.sk
Informácie o tnTEL, s.r.o., Trenčín. Inštalácia počítačov a strojov a zariadení naspracovanie dát >> Veľkoobchod s počítačmi a periferným
Katalóg firiem

tnTEL, s.r.o.

Profil

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Zlatovská 31, Trenčín, 91117

IČO:

36319449

IČ DPH:

SK2020178556

Zaradenie

Popis firmy

Inštalácia počítačov a strojov a zariadení naspracovanie dát >> Veľkoobchod s počítačmi a perifernými zariadeniami >> Veľkoobchod s elektroinštalatérskymi, elektronickými ainými materiálmi vrátane telekomunikačných zariadení >> Maloobchod s počítačovým a softwarovým zariadením,nevyrobeným na objednávku >> Maloobchod s telekomunikačným zariadením >> Služby spojené s prenosom dát a informácií >> Spojené (integrované) telekomunikačné služby >> Ostatné telekomunikačné služby >> Poradenská služba v oblasti inštalácie technického vybavenia pre počítače (hardware) >> Dodávky a poradenská služba v oblasti operačného vybavenia pre počítače a programov na spracovanie údajov(software) >> Poradenské služby pre oblasť telekomunikácií >> Rozvodné zariadenia >> Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení >> Telefónne ústredne >> Koncové zariadenia >> Telefónny spojovací prístroj >> Telefónne prístroje >> Telefonické zariadenia >> Faxové/telefaxové zariadenia >> Modemy >> Koncové zariadenia počítačov (terminály) >> Adaptéry >> Informačné systémy >> Bezdrôtový telekomunikačný systém >> Časti elektrického telefonického alebo telegrafického prístroja >> Telefóny GSM >> Technické poradenstvo >> Dodávka, montáž v týchto oblastiach: *** OBLASŤ TELEKOMUNIKAČNEJ TECHNIKY ***> hlasové telekomunikačné systémy - telefónne ústredne> doplnkové koncové zariadenia - telefónne prístroje (analógové, digitálne, ISDN, prenosné, špeciálne), záznamníky, faxy, modemy, ISDN terminál adaptéry, ISDN routre >špeciálne koncové zariadenia na znižovanie prevádzkových nákladov - GSM brány> hlasové a informačné systémy na báze automatickej spojovateľky> bedrôtové telefónne systémy DECT/GAP> prenosové zariadenia pre špeciálne účely privátnych sietí - energetická, plynárenská, železničná prevádzka (na základe povolenia TÚ SR, alebo pridelenej licencie podľa TZ č.195/2000)> dodávka náhradných dielov a opravy ND pre existujúce prevádzkované zariadenia > vypracovanie technickej pomoci, projektových zámerov, analýz a projektov pre účely plánovania investičnej výstavby a stavebných celkov> predaj KTZ, príslušenstva, ISDN komponentov - autorizovaný partner Slovak Telecom, a.s., vlastná predajňa> ostatné vzdelávanie - organizovanie kurzov, prezentácií a školení v oblasti telekomunikačnej techniky> kompletné rozvody, vypracovanie PD *** OBLASŤ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ *** - IBM Advanced Business Partner - PC, notebooks, servers ....> PC zostavy, servre, periférne zariadenia> sieťové komponenty (hubs, switches,routers) > komunikačné zariadenia - modemy, ISDN TA, Wireless> dodávka a inštalácia software, SW, predaj antivir SW > dodávka, montáž projekcia štruktúrovanej kabeláže (ŠK) pasívna časť - certifikovaný partner SOLARIX, SIGNAMAX, MOLEX *** OBLASŤ INTERNETOVÝCH SLUŽIEB ***> zariaďovanie prístupov, registrácia domén> prevádzka virtual serverov> WEB design *** OBLASŤ DOCHÁDZKA, PRÍSTUP, PTV ***> komplexné systémy > evidencia dochádzky s kompletným prevodom do PaM> riadenie kontroly vstupov podľa časových a priestorových zón > s povelovými signálmi pre ovládanie rôznych prepúšťacích zariadení (el. zámky, rampy, turnikety a.i.),> kompletná evidencia návštev na vrátnici> evidencia objednávania a výdaja stravy s prepojením na PaM> spoločná platforma HW aj SW prostriedkov, sieťové aplikácie s distribúciou kompetencií> systémy priemyselnej televízie (PTV) - digitalizovaný do PC s možnosťou sieťových aplikácií *** OBLASŤ ELEKTROROZVODOV ***> projekcia, dodávka, montáž elektrorozvodov do 1000V, bez výbuchu, bleskozvody> osvedčenie Vyhl. 74/ §23, oprávnenie TI - výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení A, E2, E4.2> kompletné slaboprúdy s výnimkou EPS (elektrickej požiarnej signalizácie)

Kontaktné údaje

Poštová adresa:Zlatovská 31, Trenčín, 91117
Telefón:0327444555
Fax:0327444556
E-mail:tntel@tntel.sk
Web:www.tntel.sk

Doplnkové informácie

Zamestnancov:6 až 10
Základné imanie:100 001 - 200 000
Dátum vzniku:09.07.2001

Obrat

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

História zmien

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

Ostatné informácie

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné


Firma tnTEL, s.r.o. bola založená dňa 09.07.2001. Na trhu pôsobí 18 rokov. Sídlo má na adrese Zlatovská 31, Trenčín. Právna forma je Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Vlastné vyhľadávanie

Aktualizácia údajov

Doplnenie údajov alebo ich zmena nie je spoplatnená. Uvádzajte pravdivé údaje. Nepravdivé údaje budú zmazané.
Ak toto nie je profil spoločnosti ktorý chcete upraviť, kliknite na pridaj firmu a zadajte vaše IČO.

Posledná aktualizácia profilu tnTEL, s.r.o.: pred rokom 2005

  Aktualizovať
Jednoduchým spôsobom môžete aktualizovať údaje o firme.

  Vymazať neaktívnu firmu
Ak je subjekt neaktívny, oprávnená osoba ho môže vymazať z databázy firiem.

  Nezobrazovať firmu
Firma ostáva zapísaná v DTB, ale nezobrazuje sa návštevníkom portálu.

Adresár firiem InfoBanka®:    Pridaj firmu   /   Produkty   /   Služby   /   Reklama
Prevádzkujeme eshop s reklamnými predmetmi, v ktorom nájdete
Tričká  /  Kľúčenky  /  Hrnčeky  /  Reklamné perá  /  USB Kľúče  /  Kalendáre a diáre s potlačou aj bez nej.