www.infobanka.sk
Informácie o Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava - Staré Mesto. Služby centrálnych bánk >> Ostatné služby finančného sprostredkovania i.n. >> Ostatné sprostredkovat
Katalóg firiem

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Profil

Právna forma:

Akciová spoločnosť

Sídlo:

Štefánikova 27, Bratislava - Staré Mesto, 81449

IČO:

00682420

IČ DPH:

SK2020804478

Zaradenie

Popis firmy

Služby centrálnych bánk >> Ostatné služby finančného sprostredkovania i.n. >> Ostatné sprostredkovateľské služby spojené speňažníctvom >> Poskytovanie úverov >> Služby centrálnych bánk >> Služby investičného bankovníctva >> Banka: Programy a služby:> prijímanie vkladov> poskytovanie úverov > tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) > investovanie do cenných papierov na vlastný účet> obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene> poskytovanie záruk> prenájom bezpečnostných schránok> poskytovanie bankových informácií > poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania> finančné sprostredkovanie

Kontaktné údaje

Poštová adresa:Štefánikova 27, Bratislava - Staré Mesto, 81449
Telefón:0257292111
E-mail:info@szrb.sk
Web:www.szrb.sk

Doplnkové informácie

Zamestnancov:51 až 100
Základné imanie:100 000 001 a viac
Dátum vzniku:17.05.1991

Obrat

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

História zmien

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

Ostatné informácie

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné


Firma Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. bola založená dňa 17.05.1991. Na trhu pôsobí 28 rokov. Sídlo má na adrese Štefánikova 27, Bratislava - Staré Mesto. Právna forma je Akciová spoločnosť.
Vlastné vyhľadávanie

Aktualizácia údajov

Doplnenie údajov alebo ich zmena nie je spoplatnená. Uvádzajte pravdivé údaje. Nepravdivé údaje budú zmazané.
Ak toto nie je profil spoločnosti ktorý chcete upraviť, kliknite na pridaj firmu a zadajte vaše IČO.

Posledná aktualizácia profilu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.: pred rokom 2005

  Aktualizovať
Jednoduchým spôsobom môžete aktualizovať údaje o firme.

  Vymazať neaktívnu firmu
Ak je subjekt neaktívny, oprávnená osoba ho môže vymazať z databázy firiem.

  Nezobrazovať firmu
Firma ostáva zapísaná v DTB, ale nezobrazuje sa návštevníkom portálu.

Adresár firiem InfoBanka®:    Pridaj firmu   /   Produkty   /   Služby   /   Reklama
Prevádzkujeme eshop s reklamnými predmetmi, v ktorom nájdete
Tričká  /  Kľúčenky  /  Hrnčeky  /  Reklamné perá  /  USB Kľúče  /  Kalendáre a diáre s potlačou aj bez nej.