www.infobanka.sk
Inform塶ie o Ryba 展lina, spol. s r.o., 展lina. Ryby upraven vr. konzervovanch >> Ryby, rybie fil, ostatn rybie m酲o a rybia pe鋀, ikry a mlie
Katal鏬 firiem

Ryba 展lina, spol. s r.o.

Profil

Pr嫛na forma:

Spolo鋝os s ru鋀n璥 obmedzenm

S獮lo:

Hviezdoslavova 5, 展lina, 01000

IO:

31563490

I DPH:

SK2020443282

Zaradenie

Popis firmy

Ryby upraven vr. konzervovanch >> Ryby, rybie fil, ostatn rybie m酲o a rybia pe鋀, ikry a mlie鋱e, mrazen >> Ryby, su鈹n, nasolen alebo v n嫮eve, den, rybiemky, m鋘y a pelety, po橙vate登 >> Ryby, inak upravovan alebo konzervovan; kavi嫫 >> Ve痘oobchod s rybami, lastrnikmi a m鄢k雋i >> Maloobchod s rybami, ulitn璭mi a m鄢k雋i >> Maloobchod s rybami a inmi morskmi 養vo鴈chmi a svrobkami z nich >> Maloobchod s rybami a inmi morskmi 養vo鴈chmi a svrobkami z nich >> Pren奫om a leasing vlastnch neobytnch nehnute登ost >> Rybie m酲o >> Ryby v konzerve a in摜 pripraven alebo konzervovan ryby >> Nakladan ryby alebo ryby vkonzerve >> Majon憴a >> N嫢ierky na chlieb >> Pren奫om alebo l瞵ing neobytnch nehnute登ost >> Vroba a predaj vrobkov z morskch rb, rybie m酲o:> den ryby > treska > oba發van rybie vrobky > pe鋀n a sma頡n ryby > rybacie 鈴l嫢y > vrobky zo solench rb > konzervy > marinovan ryby > lah瀺kov 鈴l嫢y > mrazen rybie vrobky, rybie m酲o > mrazen morsk a sladkovodn ryby> rybacie n嫢ierky, pomaz嫕ky> majon憴a Firma je dr養te發m certifik嫢u riadenia kvality ISO 9001:2000. Obchodn zna鋘y:> RYBA, PIKNIK, KOTVA, DOBROTA, RADOMA Slu鞍y:> rozvoz vrobkov vlastnmi chladiacimi vozidlami> pri vlastnom odbere vrazn z琦vy> skladovanie a pren奫om mraziarenskch priestorov Prev墂zka: Ru駟mberok-odbyt Hurbanova 5 034 01 Ru駟mberok tel.:044-4324539 fax: 044-4320546 Bezplatn linka: 0800 102786

Kontaktn daje

Po靖ov adresa:Hviezdoslavova 5, 展lina, 01000
Telef鏮:0417059113
E-mail:vedenie@rybaza.sk
Web:www.rybaza.sk

Doplnkov inform塶ie

Zamestnancov:51 a 100
Z嫜ladn imanie:1 000 001 - 2 000 000
D嫢um vzniku:12.05.1992

Obrat

焺aje o tomto z嫙name s do醀sne nedostupn

Hist鏎ia zmien

焺aje o tomto z嫙name s do醀sne nedostupn

Ostatn inform塶ie

焺aje o tomto z嫙name s do醀sne nedostupn


Firma Ryba 展lina, spol. s r.o. bola zalo頡n d瀡 12.05.1992. Na trhu p盭ob 27 rokov. S獮lo m na adrese Hviezdoslavova 5, 展lina. Pr嫛na forma je Spolo鋝os s ru鋀n璥 obmedzenm.
Vlastn vyh琦d嫛anie

Aktualiz塶ia dajov

Doplnenie dajov alebo ich zmena nie je spoplatnen. Uv墂zajte pravdiv daje. Nepravdiv daje bud zmazan.
Ak toto nie je profil spolo鋝osti ktor chcete upravi, kliknite na pridaj firmu a zadajte va鈹 IO.

Posledn aktualiz塶ia profilu Ryba 展lina, spol. s r.o.: pred rokom 2005

  Aktualizova
Jednoduchm sp盭obom m藶ete aktualizova daje o firme.

  Vymaza neakt癉nu firmu
Ak je subjekt neakt癉ny, opr嫛nen osoba ho m藶e vymaza z datab嫙y firiem.

  Nezobrazova firmu
Firma ost嫛a zap疄an v DTB, ale nezobrazuje sa n嫛靖evn璭om port嫮u.

Adres嫫 firiem InfoBanka®:    Pridaj firmu   /   Produkty   /   Slu鞍y   /   Reklama
Prev墂zkujeme eshop s reklamnmi predmetmi, v ktorom n奫dete
Tri鋘  /  K詠鋀nky  /  Hrn鋀ky  /  Reklamn per  /  USB K詠鋀  /  Kalend嫫e a di嫫e s potla鋌u aj bez nej.