www.infobanka.sk
Informácie o Miloą Nagy - ZÁLO®ŇA BOYARD, ©urany.
Katalóg firiem

Miloą Nagy - ZÁLO®ŇA BOYARD

Profil

Právna forma:

Podnikateµ FO nezapísaný v OR

Sídlo:

Staničná 52, ©urany, 94220

IČO:

37309901

Zaradenie

Popis firmy

Kontaktné údaje

Poątová adresa:Staničná 52, ©urany, 94220
Telefón:0905447884
E-mail:zalozna.boyard@zoznam.sk
Web:www.zaloznaboyard.szm.sk

Doplnkové informácie

Zamestnancov:neuvádza»
Základné imanie:nezistené
Dátum vzniku:28.11.1994

Obrat

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

História zmien

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

Ostatné informácie

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné


Firma Miloą Nagy - ZÁLO®ŇA BOYARD bola zaloľená dňa 28.11.1994. Na trhu pôsobí 25 rokov. Sídlo má na adrese Staničná 52, ©urany. Právna forma je Podnikateµ FO nezapísaný v OR.
Vlastné vyhµadávanie

Aktualizácia údajov

Doplnenie údajov alebo ich zmena nie je spoplatnená. Uvádzajte pravdivé údaje. Nepravdivé údaje budú zmazané.
Ak toto nie je profil spoločnosti ktorý chcete upravi», kliknite na pridaj firmu a zadajte vaąe IČO.

Posledná aktualizácia profilu Miloą Nagy - ZÁLO®ŇA BOYARD: pred rokom 2005

  Aktualizova»
Jednoduchým spôsobom môľete aktualizova» údaje o firme.

  Vymaza» neaktívnu firmu
Ak je subjekt neaktívny, oprávnená osoba ho môľe vymaza» z databázy firiem.

  Nezobrazova» firmu
Firma ostáva zapísaná v DTB, ale nezobrazuje sa návątevníkom portálu.

Adresár firiem InfoBanka®:    Pridaj firmu   /   Produkty   /   Sluľby   /   Reklama
Prevádzkujeme eshop s reklamnými predmetmi, v ktorom nájdete
Tričká  /  Kµúčenky  /  Hrnčeky  /  Reklamné perá  /  USB Kµúče  /  Kalendáre a diáre s potlačou aj bez nej.