> Skúšky a analýzy integrovaných mechanických aelektrických systémov >> Inžinierske projektovanie >> Prístroje a zariadenia na meranie, kontrolu, testovanie a navigáciu >> Rozvodné systémy >> Projektovanie silnoprúdových sústav >> Rozvádzače >> Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení >> Bleskozvody >> Programové vybavenie pre riadenie projektov >> Inštaláciakontrolných zariadení >> Detektory plynu >> Inštalácia zariadení na rozvod elektriny >> Ovládacie panely >> Rozvodne >> Obchod, inžinierska činnosť, poradenstvo, služby: * automatizácia technologických procesov:> analýza problému a návrh spôsobu riadenia jednotlivých zariadení> vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností> riadiace systémy na báze programovateľných logických automatov a riadiacich počítačov > kompletná dodávka a montáž zariadení> oživenie a odskúšanie zariadení, zaškolenie obsluhy> záručný a pozáručný servis> vykonanie revízie a vypracovanie revíznej správy * meranie a regulácia:> vypracovanie projektovej dokumentácie> dodávka a montáž zariadení pre meranie a reguláciu> revízie> projekt, dodávka, montáž a revízie detektorov úniku plynu> napájacie a prevádzkové rozvody silnoprúdu:> vypracovanie projektovej dokumentácie> výroba a montáž rozvádzačov a ovládacích skríň> dodávka a montáž elektrorozvodov a zariadení elektro> rekonštrukcie elektrorozvodov> dodávka, montáž a rekonštrukcie bleskozvodov * svetelná technika:> montáž elektrických rozvodov> vykonanie revízií elektro" />
www.infobanka.sk
Informácie o LASR spol. s r.o., Trenčín. Inštalácie ostatných strojov a prístrojov pro všeobecnéúčely >> Opravy a údržba ostatných strojov a
Katalóg firiem

LASR spol. s r.o.

Profil

Vymazanie firmy


Požadujete vymazanie záznamu o firme LASR spol. s r.o.,
IČO 31424244 so sídlom Hodžova 30, Trenčín, 91110
.

Uveďte dôvod žiadosti o vymazanie firmy:


Údaje nebudú zverejnené a slúžia iba na administratívny kontakt so žiadateľom

Meno a priezvisko:
E-mail: Telefón:

  Som oprávnený žiadať vymazanie údajov o firme
Vlastné vyhľadávanie

Aktualizácia údajov

Doplnenie údajov alebo ich zmena nie je spoplatnená. Uvádzajte pravdivé údaje. Nepravdivé údaje budú zmazané.
Ak toto nie je profil spoločnosti ktorý chcete upraviť, kliknite na pridaj firmu a zadajte vaše IČO.

Posledná aktualizácia profilu LASR spol. s r.o.:

  Aktualizovať
Jednoduchým spôsobom môžete aktualizovať údaje o firme.

  Vymazať neaktívnu firmu
Ak je subjekt neaktívny, oprávnená osoba ho môže vymazať z databázy firiem.

  Nezobrazovať firmu
Firma ostáva zapísaná v DTB, ale nezobrazuje sa návštevníkom portálu.

Adresár firiem InfoBanka®:    Pridaj firmu   /   Produkty   /   Služby   /   Reklama
Prevádzkujeme eshop s reklamnými predmetmi, v ktorom nájdete
Tričká  /  Kľúčenky  /  Hrnčeky  /  Reklamné perá  /  USB Kľúče  /  Kalendáre a diáre s potlačou aj bez nej.