www.infobanka.sk
Informácie o HM Košice, spol. s r.o., Košice - Juh. Stroje a zariadenia pre všeobecné účely >> Konštrukcie a práce na stavbe vedení diaľkovýchpotrubí, k
Katalóg firiem

HM Košice, spol. s r.o.

Profil

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Južná trieda 66, Košice - Juh, 04000

IČO:

36172910

IČ DPH:

SK2020056324

Zaradenie

Popis firmy

Stroje a zariadenia pre všeobecné účely >> Konštrukcie a práce na stavbe vedení diaľkovýchpotrubí, komunikačných a energetických vedení (káble) >> Konštrukcie a práce na stavbe vedení miestnych potrubía káblov, ( vr. doplnkových konštrukcií) >> Konštrukcie a práce hrubej stavby pre energetiku,výrobu a ťažbu >> Konštrukcie a práce stavieb a inžinierskych diel i.n. >> Špecializované stavebné práce >> Montáž kovových konštrukcií >> Plány, výkresy apod. technické služby pre stavebné,priemyselné, obchodné alebo podobné účely >> Služby architektonické, staviteľské a podobné >> Projektovacie služby spojené so stavebníctvom >> Konštrukcie a práce hrubej stavby a ich častí -pozemné a inžinierské staviteľstvo >> Architektonické a inžinierske poradenstvo apod. technické služby >> Kovové konštrukcie a ich diely (vrátane inštalácií aopráv) >> Kovové konštrukcie a ich časti >> Kovové konštrukcie >> Kovové cisterny, nádrže a kontajnery a tlakové nádoby >> Rôzne stavebné konštrukcie >> Technické zariadenia >> Stavebné práce >> Konštrukcie >> Oceľové konštrukcie >> Montáž kovových konštrukcií >> Montáž kovových konštrukcií budov >> Montáž kovových konštrukcií objektov >> Montáž kovových konštrukcií >> Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie >> Vypracovanie projektov >> HM Košice, spol. s r.o. <b><font color=blue>Montáž, modernizácia, oprava, servis</font></b>:>technologické zariadenia pre priemysel>hutníctvo,­ zariadenia vysokých pecí, koksovne, aglomerácie, oceliarne, valcovní >zariadenia energetického priemyslu >plynofikácie >zariadenia chemického a petrochemického priemyslu >výroby nádrží, zásobníkov>celulózky a papierne, drevospracujúce zariadenia >pivovary, sladovne, liehovary >cementárne a vápenky, panelárne, tehelne >úpravne rúd a uhlia >vodné diela, vodojemy a čistiarne odpadových vôd >automobilový priemysel a lakovne >sklárne >javisková technika >polygrafické linky >žeriavové dráhy >potrubné rozvody a hydraulika, vzduchotechnika >kovové, oceľové konštrukcie vrátane výroby a opláštenia. <b><font color=blue>Práce</font></b>:>zváračské>povrchová ochrana, otryskávanie kovov, metalizovanie, nátery>lešenie>tepelné izolácie potrubí, budov. <b><font color=blue>Dodávateľsko-inžinierska, projekčná činnosť, projekcia, projektovanie</font></b>. <b><font color=blue>Stavebná činnosť</font></b>:>stavby na kľúč. <b><font color=blue>Špecializované oprávnenia</font></b>:>odborne spôsobilý technik vo výstavbe >montáž, oprava a údržba plynových zariadení ­ rozvody s pretlakom nad 0,3MPa >plynové rozvody, prípojky, plynofikácia, plynoinštalácie>montáž a revízie NTL a STL plynovodov a prípojok, kyslíkovodov, acetylénovodov, zariadení na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 50kW >montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení >činnosť na vyhradených technických zariadeniach tlakových, zdvíhacích a plynových v prevádzkach dozorovaných štátnou banskou správou

Kontaktné údaje

Poštová adresa:Južná trieda 66, Košice - Juh, 04000
Telefón:0556770219
Fax:0556770224
E-mail:hm@hmke.sk
Web:www.hmke.sk

Doplnkové informácie

Zamestnancov:51 až 100
Základné imanie:100 001 - 200 000
Dátum vzniku:28.04.1997

Obrat

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

História zmien

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

Ostatné informácie

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné


Firma HM Košice, spol. s r.o. bola založená dňa 28.04.1997. Na trhu pôsobí 22 rokov. Sídlo má na adrese Južná trieda 66, Košice - Juh. Právna forma je Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Vlastné vyhľadávanie

Aktualizácia údajov

Doplnenie údajov alebo ich zmena nie je spoplatnená. Uvádzajte pravdivé údaje. Nepravdivé údaje budú zmazané.
Ak toto nie je profil spoločnosti ktorý chcete upraviť, kliknite na pridaj firmu a zadajte vaše IČO.

Posledná aktualizácia profilu HM Košice, spol. s r.o.: pred rokom 2005

  Aktualizovať
Jednoduchým spôsobom môžete aktualizovať údaje o firme.

  Vymazať neaktívnu firmu
Ak je subjekt neaktívny, oprávnená osoba ho môže vymazať z databázy firiem.

  Nezobrazovať firmu
Firma ostáva zapísaná v DTB, ale nezobrazuje sa návštevníkom portálu.

Adresár firiem InfoBanka®:    Pridaj firmu   /   Produkty   /   Služby   /   Reklama
Prevádzkujeme eshop s reklamnými predmetmi, v ktorom nájdete
Tričká  /  Kľúčenky  /  Hrnčeky  /  Reklamné perá  /  USB Kľúče  /  Kalendáre a diáre s potlačou aj bez nej.