www.infobanka.sk
Informácie o BOZPO, s.r.o., Prievidza. Maloobchod s nepotravinárskym tovarom inde neuvedený >> Požiarna ochrana >> Bezpečnostná poradenská
Katalóg firiem

BOZPO, s.r.o.

Profil

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Nadjazdová 4, Prievidza, 97101

IČO:

36332151

IČ DPH:

SK2021774150

Zaradenie

Popis firmy

Maloobchod s nepotravinárskym tovarom inde neuvedený >> Požiarna ochrana >> Bezpečnostná poradenská služba >> Požiarna ochrana >> Boj s požiarmi a prevencia >> Poskytovanie vzdelania ostatného a výchovy mimoškolskej >> Poskytovanie záujmového štúdia predospelých i.n.napr. diaľkové kurzy) >> Ostatné obchodné služby >> Hasiace prístroje, striekacie pištole a podobné prístroje, dúchadlá na vrhanie piesku alebo vháňaniepary a podobné tryskové prístroje >> Projektovacie služby, okrem stavebných projektov >> Poradenské služby systémové a technické >> Ochranné a bezpečnostné odevy >> Technická inšpekcia a skúšanie >> Vzdelávacie služby (školstvo) >> Rôzne zariadenia požiarnej ochrany >> Školenie pracovníkov >> Bezpečnostné školenia >> Bezpečnostné poradenstvo >> Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci >> Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom >> Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred nebezpečím >> Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia bezpečnosti pri práci >> Prevencia proti požiarom >> Poradenské služby v oblasti vplyvov na životné prostredie >> Prevencia proti požiarom >> Preventívna údržba >> Hasiace prístroje >> ZABEZPEČENIE SLUŽBY V OBLASTI:> technická a všeobecná bezpečnosť práce, hygieny, životného prostredia > požiarna ochrana malým a stredným podnikom aj ďalším organizáciám a zamestnávateľom v Slovenskej a Českej republike BEZPEČNOSŤ PRÁCE:> bezpečnosť výhradných technických zariadení> požiarna ochrana budov a technológií> podnikové životné prostredie KONTROLNÁ A PREVENTÍVNA ČINNOSŤ:> prevencia závažných priemyselných havárií> vypracovanie posúdenia požiarneho nebezpečenstva objektov a činností> spracovanie technických správ požiarnej ochrany> projektovanie požiarnej bezpečnosti stavieb a iné činnosti špecialistov PO> dodávateľským spôsobom zabezpečovanie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany vo firmách> zabezpečovanie činnosti bezpečnostných a požiarnych technikov> vytváranie systému prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci> zmluvný outsorcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najväčším spoločnostiam pôsobiacim v Európskej únií a na Slovensku VZDELÁVACIA ČINNOSŤ - ŠKOLENIA A KURZY:> výchova a vzdelávanie v oblasti BOZPO a PO> školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z požiarnej ochrany > školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z bezpečnosti práce > školenie zamestnancov riadiacich a vykonávajúcich stavebné práce > školenie zamestnancov riadiacich a vykonávajúcich práce vo výškach nad 1,5m > školenie zamestnancov vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií - kurz lešenárov > školenie obslúh motorových vozíkov - kurz vodičov vysokozdvižných vozíkov > školenie vodičov > školenie zástupcov zamestnancov prebezpečnosť práce > školenie obslúh drevoobrábacích strojov, rámovej píly > školenie poskytovania 1. pomoci > školenie obslúh motorových reťazových píl OBCHODNÁ ČINNOSŤ:> zabezpečenie dodávky kompletného sortimentu tovaru v oblasti požiarnej ochrany:>>hasiace prístroje>> požiarne hadice a hydranty>> požiarne dvere>> vybrané certifikované osobné ochranné pracovné prostriedky REVÍZNA, KONTROLNÁ ČINNOSŤ:> hasiace prístroje (práškové, snehové, penové, vodné) > požiarne hadice, prúdnice, hydranty Revízna a kontrolná činnost je spojená so zabezpečením kompletného servisu vrátane periodickej kontroly PROJEKČNÁ ČINNOSŤ:> projekty požiarnej ochrany PORADENSKÁ ČINNOSŤ:> v oblasti BOZP a PO> v oblasti odpadového hospodárstva a podnikového životného prostredia

Kontaktné údaje

Poštová adresa:Nadjazdová 4, Prievidza, 97101
Telefón:0243637047
E-mail:boz@boz.sk
Web:www.boz.sk

Doplnkové informácie

Zamestnancov:6 až 10
Základné imanie:100 001 - 200 000
Dátum vzniku:08.12.2003

Obrat

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

História zmien

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné

Ostatné informácie

Údaje o tomto zázname sú dočasne nedostupné


Firma BOZPO, s.r.o. bola založená dňa 08.12.2003. Na trhu pôsobí 17 rokov. Sídlo má na adrese Nadjazdová 4, Prievidza. Právna forma je Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Vlastné vyhľadávanie

Aktualizácia údajov

Doplnenie údajov alebo ich zmena nie je spoplatnená. Uvádzajte pravdivé údaje. Nepravdivé údaje budú zmazané.
Ak toto nie je profil spoločnosti ktorý chcete upraviť, kliknite na pridaj firmu a zadajte vaše IČO.

Posledná aktualizácia profilu BOZPO, s.r.o.: pred rokom 2005

  Aktualizovať
Jednoduchým spôsobom môžete aktualizovať údaje o firme.

  Vymazať neaktívnu firmu
Ak je subjekt neaktívny, oprávnená osoba ho môže vymazať z databázy firiem.

  Nezobrazovať firmu
Firma ostáva zapísaná v DTB, ale nezobrazuje sa návštevníkom portálu.

Adresár firiem InfoBanka®:    Pridaj firmu   /   Produkty   /   Služby   /   Reklama
Prevádzkujeme eshop s reklamnými predmetmi, v ktorom nájdete
Tričká  /  Kľúčenky  /  Hrnčeky  /  Reklamné perá  /  USB Kľúče  /  Kalendáre a diáre s potlačou aj bez nej.